Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD 18/04/2011

Vàng đã tăng giá mạnh trong suốt 3 ngày qua đúng như mục tiêu chúng tôi đề ra. Hiện tại, chúng tôi nhận thấy vàng vẫn còn khả năng tăng giá do mô hình Harmonic vẫn đang còn hiệu lực (xem hình). Các mô hình Harmonic mà chúng tôi đang xử dụng bao gồm mô hình Harmonic cánh bướm và mô hình AB=CD với các mục tiêu D1 và D2 (xem hình). Do đó, xu hướng tăng giá có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này. Cần lưu ý rằng nếu vùng 1494 - 1508 USD/oz bị phá vỡ, giá vàng có thể sẽ tiến tới các mục tiêu 1523.00 và 1547.00 USD/oz, mức Fibonacci 224% và 261.8% của đường CD trong mô hình AB=CD. Ngược lại nếu giá vàng không thể được giữ vững trên mức 1508.00 USD/oz thì đây có thể sẽ là vùng đảo chiểu đầy vàng giảm giá trở lại.

Phạm vi dao động tuần này nằm trong vùng hỗ trợ 1438.00 USD/oz và mức kháng cự 1547.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1480.00, 1474.00, 1468.00, 1460.00, 1455.00

Các mức kháng cự :   1488.00, 1494.00, 1500.00, 1508.00, 1523.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên mua quanh vùng 1485.00 USD/oz, các mục tiêu 1500.00 USD/oz, và 1523.00 USD/oz, dừng lỗ khi cây nến 4 giờ đóng cửa dưới 1468.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon