Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILGOLD

Sau khi tiến tới mục tiêu đầu tiền tại vùng 1097 USD/oz, giá vàng sẽ cần có một sự điều chỉnh cần thiết cho xu hướng đi lên. Trên đồ thị ngày, mô hình Harmonic đã hoàn thành xu hướng giảm AB = CD như trên hình vẽ. Do đó chúng tôi cho rằng, giá vàng sẽ có xu hướng điều chỉnh xuống mục tiêu 1069.00 USD/oz. Đây chính là mục tiêu thứ nhất của mô hình.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1034.00 USD/oz và mức kháng cự 1155.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1085.00, 1080.00, 1074.00, 1069.00, 1066.00

Các mức kháng cự : 1090.00, 1094.00, 1097.00, 1101.00, 1107.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và giải thích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng ở 1074.00 USD/oz và dừng lỗ trên vùng 1102.00 USD/oz.

Lược dịch

Theo Oilngold

Image
icon
iconicon