Image

25/09/2023

Chiến lược giao dịch của Oil and Gold

Sau khi giá vàng vươn tới mục tiêu kĩ thuật 997.00 USD/oz được đưa ra trong bài phân tích của chúng tôi hôm thứ sáu, đã cho thấy, một xu hướng tăng giá mới đang được hình thành. Trên biểu đồ 4h của chúng tôi, mô hình tăng giá Hamonic đang diễn ra và nhằm mục tiêu Fibonacci 127%. Ngoài ra, kỳ vọng thị trường tăng giá từ C đến D trong biểu đồ còn được ủng hộ bởi mô hình nến với sự dịch chuyển trên đường Ribbons [EMA 10-80].

Chính vì vậy, quan điểm của chúng tôi cho rằng, xu hướng của giá vàng là xu hướng tăng cho tới khi mức 987.00 bị phá vỡ.

Chiến lược giao dịch trong ngày hôm nay nằm trong mức hỗ trợ 65.00 và mực kháng cự tại 1060.00.

Xu hướng chính là tăng giá và nhằm mục tiêu 1035.00 và 1044.00.

Các mức hỗ trợ : 1002.00, 998.00, 992.00, 984.00, 977.00

Các mức kháng cự :  1006.00, 1009.00, 1015.00, 1022.00, 1025.002. Chiến lược giao dịch : Dựa trên biểu đồ và phân tích trên của chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị mua vào ở mức giá 1002.00, nhằm mục tiêu 1018 và dừng lỗ ở mức 990.00.

 Lược dịch

(Theo www.oilngold.com)

Image
icon
iconicon