Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 31/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1531.00 – 1545.00 – 1553.00                                                     

Các mức kháng cự:     1570.00 – 1585.00 – 1599.00

Giá hiện tại:                            1561

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1553.00 USD/oz với mục tiêu 1570.00 – 1585.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1553.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1545.00 & 1531.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon