Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/12/2011

Các mức hỗ trợ:                      1480.00 – 1510.00 – 1520.00

Các mức kháng cự:                 1560.00 – 1573.00 – 1600.00

Giá hiện tại:                            1556.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1520.00 USD/oz với mục tiêu 1560.00 – 1573.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1520.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1510.00 – 1480.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon