Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1395.00 – 1402.00 – 1407.50

Các mức kháng cự:                1420.00 – 1425.00 – 1431.00

Giá hiện tại:                           1413.53

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1407.50 USD/oz với mục tiêu 1420.00 – 1425.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1407.50 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1402.00 – 1395.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon