Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1706.00 – 1717.00 – 1722.00                                                   

Các mức kháng cự:     1736.00 – 1745.00 – 1752.00

Giá hiện tại:                            1729.4

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1722.00 USD/oz với mục tiêu 1736.00 – 1745.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1722.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1717.00 - 1706.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon