Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1330.00 – 1343.00 – 1354.00

Các mức kháng cự:                1370.00 – 1376.00 – 1385.00

Giá hiện tại:                           1367.00

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1370.00 USD/oz với mục tiêu 1354.00 – 1343.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1370.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1376.00 – 1385.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon