Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/08/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1635.00 – 1646.00 – 1652.00                                                     

Các mức kháng cự:     1663.00 – 1673.00 – 1679.00

Giá hiện tại:                            1657.18

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1652.00 USD/oz với mục tiêu 1663.00 – 1673.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1652.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1646.00 - 1635.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon