Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/06/2011

Các mức hỗ trợ:                      1490.00 – 1497.00 – 1503.00

Các mức kháng cự:                 1518.00 – 1526.00 – 1532.00

Giá hiện tại:                            1512.61

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1503.00 USD/oz với mục tiêu 1518.00 – 1526.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1503.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1497.00 – 1490.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon