Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1527.00 – 1535.00 – 1544.00                                                     

Các mức kháng cự:     1558.00 – 1572.00 – 1585.00

Giá hiện tại:                            1547

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1558.00 USD/oz với mục tiêu 1544.00 – 1535.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1558.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1572.00 & 1585.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon