Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1509.00 – 1514.00 – 1523.00

Các mức kháng cự:                 1540.00 – 1550.00 – 1565.00

Giá hiện tại:                            1535.78

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1523.00 USD/oz với mục tiêu 1540.00 – 1550.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1523.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1514.00 – 1509.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon