Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 30/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ:          1635.00 – 1644.00 – 1654.00                                                     

Các mức kháng cự:             1671.00 – 1676.50 – 1671.00

Giá hiện tại:                            1661.6

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1654.00 USD/oz với mục tiêu 1671.00 – 1676.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1654.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1644.00 & 1635.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon