Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/12/2011

Các mức hỗ trợ:                      1480.00 – 1510.00 – 1532.00

Các mức kháng cự:                 1583.00 – 1592.00 – 1600.00

Giá hiện tại:                            1553.30

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1583.00 USD/oz với mục tiêu 1532.00 – 1510.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1583.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1592.00 – 1600.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon