Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1385.00 – 1388.00 – 1395.00

Các mức kháng cự:                1408.00 – 1420.00 – 1425.00

Giá hiện tại:                           1404.40

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1395.00 USD/oz với mục tiêu 1408.00 – 1420.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1395.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1388.00 – 1385.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon