Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1673.00 – 1690.00 – 1706.00                                                     

Các mức kháng cự:     1730.00 – 1737.00 – 1745.00

Giá hiện tại:                            1719.81

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1730.00 USD/oz với mục tiêu 1706.00 – 1690.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1730.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1737.00 - 1745.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon