Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1671.00 – 1685.00 – 1696.00

Các mức kháng cự:                 1720.00 – 1735.00 – 1750.00

Giá hiện tại:                            1713.12

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1696.00 USD/oz với mục tiêu 1720.00 – 1735.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1696.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1685.00 – 1671.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon