Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1330.00 – 1348.00 – 1357.00

Các mức kháng cự:                1376.00 – 1385.00 – 1395.00

Giá hiện tại:                           1363.90

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1376.00 USD/oz với mục tiêu 1357.00 – 1348.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1376.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1385.00 – 1395.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon