Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1676.00 – 1687.00 – 1698.00                                                     

Các mức kháng cự:     1718.00 – 1730.00 – 1735.00

Giá hiện tại:                            1712.9

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1718.00 USD/oz với mục tiêu 1698.00 – 1687.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1718.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1730.00 - 1735.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon