Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1646.00 – 1652.00 – 1657.00                                                     

Các mức kháng cự:     1673.00 – 1679.00 – 1685.00

Giá hiện tại:                            1669.33

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1657.00 USD/oz với mục tiêu 1673.00 – 1679.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1657.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1652.00 - 1646.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon