Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1742.00 – 1770.00 – 1796.00

Các mức kháng cự:                 1855.00 – 1878.00 – 1896.00

Giá hiện tại:                            1822.66

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1855.00 USD/oz với mục tiêu 1796.00 – 1770.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1855.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1878.00 – 1896.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon