Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/06/2011

Các mức hỗ trợ:                      1462.00 – 1479.50 – 1490.00

Các mức kháng cự:                 1511.00 – 1518.00 – 1526.00

Giá hiện tại:                            1504.97

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1490.00 USD/oz với mục tiêu 1511.00 – 1518.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1490.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1479.50 – 1462.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon