Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1551.00 – 1557.00 – 1565.00                                                     

Các mức kháng cự:     1585.00 – 1599.00 – 1622.00

Giá hiện tại:                            1574

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1565.00 USD/oz với mục tiêu 1585.00 – 1599.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1565.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1557.00 & 1551.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon