Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1500.00 – 1510.00 – 1518.00

Các mức kháng cự:                1538.00 – 1555.00 – 1567.00

Giá hiện tại:                           1533.60

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1518.00 USD/oz với mục tiêu 1538.00 – 1555.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1518.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1510.00 – 1500.00 USD/oz. 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon