Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1642.00 – 1649.00 – 1655.00                                                     

Các mức kháng cự:             1671.00 – 1684.00 – 1697.00

Giá hiện tại:                            1659.4

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1671.00 USD/oz với mục tiêu 1655.00 – 1649.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1671.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1684.00 & 1697.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon