Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 29/02/2012

Các mức hỗ trợ:                      1750.00 – 1760.00 – 1775.00

Các mức kháng cự:                 1800.00 – 1815.00 – 1840.00

Giá hiện tại:                            1773.15

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1775.00 USD/oz với mục tiêu 1800.00 – 1815.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1775.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1760.00 – 1750.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon