Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/12/2012

Các mức hỗ trợ:          1635.00 – 1645.00 – 1652.00                                                   

Các mức kháng cự:     1669.00 – 1679.00 – 1690.00

Giá hiện tại:                            1662.63

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1652.00 USD/oz với mục tiêu 1669.00 – 1679.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1652.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1645.00 - 1635.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon