Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1363.00 – 1372.50 – 1385.00

Các mức kháng cự:                1392.00 – 1398.00 – 1407.50

Giá hiện tại:                           1388.16

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1385.00 USD/oz với mục tiêu 1392.00 – 1398.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1385.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1372.50 – 1363.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon