Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1722.00 – 1728.00 – 1735.00                                                   

Các mức kháng cự:     1745.00 – 1751.00 – 1757.00

Giá hiện tại:                            1737.87

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1735.00 USD/oz với mục tiêu 1745.00 – 1751.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1735.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1728.00 - 1722.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon