Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1666.00 – 1671.00 – 1690.00

Các mức kháng cự:                 1710.00 – 1720.00 – 1735.00

Giá hiện tại:                            1704.78

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1690.00 USD/oz với mục tiêu 1710.00 – 1720.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1690.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1671.00 – 1666.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon