Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/10/2011

Các mức hỗ trợ:                      1695.00 – 1705.00 – 1728.00

Các mức kháng cự:                 1752.00 – 1765.00 – 1785.00

Giá hiện tại:                            1743.90

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1728.00 USD/oz với mục tiêu 1752.00 – 1765.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1728.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1705.00 – 1695.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon