Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/10/2010

Các mức hỗ trợ:                     1280.00 – 1300.00 – 1315.00

Các mức kháng cự:                1340.00 – 1355.00 – 1365.00

Giá hiện tại:                           1325.90

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1340.00 USD/oz với mục tiêu 1315.00 – 1300.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1340.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1355.00 – 1365.00 USD/oz

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon