Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1636.00 – 1646.00 – 1652.00                                                     

Các mức kháng cự:     1667.00 – 1673.00 – 1679.00

Giá hiện tại:                            1659.65

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1667.00 USD/oz với mục tiêu 1652.00 – 1646.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1667.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1673.00 - 1679.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon