Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/06/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1536.00 – 1543.00 – 1551.00                                                     

Các mức kháng cự:     1570.00 – 1578.00 – 1586.00

Giá hiện tại:                            1564

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1570.00 USD/oz với mục tiêu 1551.00 – 1543.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1570.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1578.00 & 1586.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon