Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1655.00 – 1663.00 – 1671.00                                                     

Các mức kháng cự:             1687.00 – 1697.00 – 1705.00

Giá hiện tại:                            1677.15

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1687.00 USD/oz với mục tiêu 1671.00 – 1663.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1687.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1697.00 & 1705.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon