Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 28/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1285.00 – 1296.50 – 1306.00

Các mức kháng cự:                1325.00 – 1338.00 – 1350.00

Giá hiện tại:                           1310.00

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1325.00 USD/oz với mục tiêu 1306.00 – 1296.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1325.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1338.00 – 1350.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon