Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/12/2011

Các mức hỗ trợ:                      1564.00 – 1575.00 – 1582.00

Các mức kháng cự:                 1603.00 – 1613.50 – 1617.00

Giá hiện tại:                            1596.36

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1603.00 USD/oz với mục tiêu 1582.00 – 1575.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1603.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1613.50 – 1617.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon