Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1722.00 – 1728.00 – 1735.00                                                   

Các mức kháng cự:     1757.00 – 1765.00 – 1773.00

Giá hiện tại:                            1749.8

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1735.00 USD/oz với mục tiêu 1757.00 – 1765.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1735.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1728.00 - 1722.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon