Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/09/2012

Các mức hỗ trợ:          1725.00 – 1736.00 – 1750.00                                                     

Các mức kháng cự:     1763.00 - 1768.00 – 1777.00

Giá hiện tại:                            1757

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1750.00 USD/oz với mục tiêu 1763.00 – 1768.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1750.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1736.00 - 1725.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon