Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1530.00 – 1565.00 – 1612.00

Các mức kháng cự:                 1673.00 – 1690.00 – 1719.00

Giá hiện tại:                            1643.50

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1612.00 USD/oz với mục tiêu 1673.00 – 1690.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1612.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1565.00 – 1530.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon