Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/06/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1543.00 – 1554.00 – 1560.00                                                     

Các mức kháng cự:     1582.00 – 1588.00 – 1596.00

Giá hiện tại:                            1570

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1582.00 USD/oz với mục tiêu 1560.00 – 1554.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1582.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1588.00 & 1596.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon