Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/06/2011

Các mức hỗ trợ:                      1462.00 – 1479.50 – 1490.00

Các mức kháng cự:                 1516.00 – 1526.00 – 1533.00

Giá hiện tại:                            1499.57

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1516.00 USD/oz với mục tiêu 1490.00 – 1479.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1516.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1516.00 – 1533.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon