Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1632.00 – 1639.00 – 1646.00                                                     

Các mức kháng cự:     1662.00 – 1675.00 – 1683.00

Giá hiện tại:                            1656

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1646.00 USD/oz với mục tiêu 1662.00 – 1675.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1646.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1639.00 & 1632.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon