Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1485.00 – 1490.00 – 1500.00

Các mức kháng cự:                1511.00 – 1520.00 – 1527.00

Giá hiện tại:                           1508.45

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1511.00 USD/oz với mục tiêu 1500.00 – 1490.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1511.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1520.00 – 1527.00 USD/oz. 

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon