Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1315.00 – 1322.50 – 1335.00

Các mức kháng cự:                1350.00 – 1358.00 – 1365.00

Giá hiện tại:                           1342.70

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1350.00 USD/oz với mục tiêu 1335.00 – 1322.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1350.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1358.00 – 1365.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon