Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/10/2011

Các mức hỗ trợ:                      1659.00 – 1672.50 – 1690.00

Các mức kháng cự:                 1725.00 – 1730.00 – 1750.00

Giá hiện tại:                            1712.80

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1690.00 USD/oz với mục tiêu 1725.00 – 1730.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1690.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1672.50 – 1659.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon