Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/09/2012

Các mức hỗ trợ:          1636.00 – 1647.00 – 1655.00                                                     

Các mức kháng cự:     1770.00 – 1779.00 – 1787.00

Giá hiện tại:                            1763.9

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1770.00 USD/oz với mục tiêu 1755.00 – 1747.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1770.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1779.00 - 1787.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon