Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1703.00 – 1730.00 – 1755.00

Các mức kháng cự:                 1804.00 – 1825.00 – 1855.00

Giá hiện tại:                            1777.24

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1755.00 USD/oz với mục tiêu 1804.00 – 1825.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1755.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1730.00 – 1703.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon