Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/07/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1579.00 – 1589.00 – 1595.00                                                     

Các mức kháng cự:     1615.00 – 1623.00 – 1630.00

Giá hiện tại:                            1604.76

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1595.00 USD/oz với mục tiêu 1615.00 – 1623.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1595.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1589.00 & 1579.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon