Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/06/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1543.00 – 1554.00 – 1565.00                                                     

Các mức kháng cự:     1596.00 – 1604.00 – 1617.00

Giá hiện tại:                            1583

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1565.00 USD/oz với mục tiêu 1596.00 – 1604.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1565.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1554.00 & 1543.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon